fbpx

Skatteregler / Tax rules

Skatteregler – Sweden (See English below)

Skatteregler (Svenska)

Om du tar uppdrag via Mooova (plattformen) måste du (Mooover) ta ditt eget ansvar för att skatter och avgifter är rätt.När du väl har hjälpt en privatperson eller ett företag är det du som måste se till att du hanterar din egen skattedeklaration.

Som Mooover, att du tar uppdrag via Mooova, måste du redovisa alla dina inkomster som du fått.

Om du vill hjälpa ett företag eller ta affärsuppdrag måste du uppgradera ditt konto till företagskonto med företagets momsnummer och yrkestrafiktillstånd.

Här är lite information om hur du gör skattedeklarationen:

Rapportera alltid inkomsten i din årliga inkomstdeklaration (formulär T1).
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2050.4.39f16f103821c58f680006228.html

Hur du rapporterar din inkomst beror på flera förhållanden, alla kan ha olika situationer, till exempel var du bor och hur mycket du tjänar under det året.

Du kan göra detta online genom att använda Skatteverkets e-tjänster.
https://www.skatteverket.se/

För mer information om hur du ska göra det, besök Skatteverkets webbplats eller ring Skatteverket direkt på 0771-567 567.

För mer information kan du också läsa våra allmänna villkor.

https://mooova.io/terms-of-service/

Tax rules – Sweden (English)

If you taking assignments via Mooova (the platform) you (Mooover) must take your own responsibility for taxes and fees to be right.

Once you have helped a private person or a company, it is you who must ensure that you handle your own tax declaration.

As a performer of assignments (Mooover) via Mooova, you must declare all your income that you received.

If you would like to help a company, or take business assignments, you need to upgrade your account to company account, with company VAT number and yrkestrafiktillstånd.

Here are some information on how to do the tax declaration:

Report the income in your annual income tax return (form T1).
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2050.4.39f16f103821c58f680006228.html

How to report your income depends on several conditions, everyone could have different situations, for example where you live and how much you earned during that year.

You can do this online by using the Swedish Tax Agency’s e-services.
https://www.skatteverket.se/

For more information on how exactly you should do so, visit the Swedish Tax Agency’s website or call the Swedish Tax Agency directly on 0771-567 567.

For further information, you can also read our general terms and conditions.
https://mooova.io/terms-of-service/